ing. Maria-Magdalena IONESCU I Founder & CEO at SERKO Advertising srl
expert in STAMPILE, solutii de amprentare a identitatii & Grafica PUBLICITARA I DTP

  M: +4 0722 643 673
magdaionescu@serko.ro I  comenzi_serko@yahoo.com
www.serko.ro  I  www.estampila.ro
Punct COMENZI:
Str. Grigore Alexandrescu, nr. 6, sector 1, Bucuresti
(in aceeasi curte cu BISTRO HIGH LIFE pe aceeasi parte cu BUSINESS ORANGE CENTER)

 

 

close